Naše skúsenosti a Vaša spokojnosť sú hnacou silou na trhu práce.

Rýchly kontakt

KONŠTRUKTÉR s.r.o.
Bardejovské Kúpele 2037
085 01 Bardejov

tel.: 054/4774219
mobil: +420 734 744 337
email: info@konstrukter.sk

Vitajte

Cieľom a poslaním našich spoločnosti je zjednotiť a zosúladiť tri prvky trhu práce (dodávateľ, odberateľ a zamestnanci dodávateľa) tak, aby sme v konečnom dôsledku vďaka vzájomnej spolupráci dokázali lepšie odolávať výkyvom tohto trhu.“ Chceme pre našich zákazníkov poskytovať kvalifikovaných spoľahlivých pracovníkov v súlade s potrebami našich obchodných

Niečo o nás

Naším záujmom je dlhodobé udržanie kvalitných zamestnancov, s čím súvisí aj nadštandardná starostlivosť o nich vo forme včasného vyplácania miezd, motivačných finančných bonusov, kvalitného ubytovania a rešpektovania ich osobnosti ako takej.
Vďaka týmto atribútom našej spoločnosti majú v nás naši partneri záruku naplnenia svojich potrieb ohľadom dodania kvalitnej pracovnej sily v krátkom časovom horizonte a s nízkou mierou fluktuácie.

Vybraní klienti

© všetky práva vyhradené pre spoločnosť Konstrukter s.r.o.